בית ספר לייעוץ ביוגרפי | אם החיטה | חזון בית הספר

חזון בית הספר

 

אני מאמין | בית ספר לייעוץ ביוגרפי | אם החיטה

אנו רואים את האדם כישות של רוח-נפש-גוף, כאשר האני הינו הניצוץ הרוחי האינדיבידואלי באדם.

כל נסיבות החיים הפנימיות והחיצוניות הינן ביטוי להיבט הרוחי.

בחקירת הרובד הרוחי ובהבנתו נמצאת משמעותו של תהליך החיים האינדיבידואלי.

אנו מאמינים כי הייעוץ הביוגרפי, שהתפתח מתוך הידע של ד"ר רודולף שטיינר, הינו הבסיס לחקירה מודעת זו. חקירה זו מחייבת אינטגרציה בין הרובד הפסיכולוגי והרוחני, ודורשת פיתוח דרך ייחודית וחדשנית של חקירה ועבודה.

בפעילותנו בולטים התהליכים הבאים: 

  • רכישת ידע רוחני ופסיכולוגי התורם להבנת ישות האדם השלמה, תוך כדי פיתוח חשיבה עצמאית ויוצרת
  • התנסות אישית תוך עבודה טרנספורמטיבית, עם דגש על המשמעות הקרמית –רוחנית של הרובד הפסיכולוגי
  • פיתוח הממדים של האישיות המטפלת, המיטיבה
  • לימוד טכניקות ביוגרפיות וטכניקות טיפוליות רוחניות ופסיכולוגיות, פיתוחן והתאמתן לדרך הייעוץ הביוגרפי
  • לימוד מהות הקשר הטיפולי ויישומו בעבודה הייעוצית תוך הדרכה צמודה

שאיפתנו כיועצים ביוגרפים היא לעורר את האני האינדיבידואלי בישותו של הנועץ.

האני אשר הינו אותו  ניצוץ רוחי יצירתי, המהווה את גרעין מהותו של האדם והופכו ליוצר של חייו.

 

  לפרטים נוספים והרשמה: גלי 052-7499755, איריס 054-4929661. דוא"ל mhahita@gmail.com